Styrsystem NP-1

Universalstyrsystem för alla hissar

  • Passar nyinstallationer och modernisering.
  • Låga driftkostnader och energiförbrukning.
  • Lättnavigerad meny.
  • Utför automatisk kontroll av broms.
  • Liten och smidig.
  • Öppet programerbart system.


Information:
Hisstemas styrsystem NP-1 omfattar alla de funktioner som behövs i dagens och framtidens hissindustri.
NP-1 kan användas vid nyinstallationer och är lämpligt vid modernisering av alla på marknaden förekommande hisstyper och fabrikat. Systemets stora flexibilitet gör det enkelt att anpassa till rådande förhållanden.
Hissföretaget tjänar på de förkortade montage-tiderna.

Med NP-1 blir apparatskåpen mindre och lättare.
Ryms i ett skåp BxHxD 604x900x300 mm.

NP-1 har en enkel inkörning tack vare systemets överskådliga meny-struktur. Det är lätt att navigera mellan menyerna.
Stor tydlig grafi sk display och fullt tangentbord utformad för bästa användarvänlighet.
Menyer visar dörrpositioner, destinationsknappar, anrops-knappar, hissens läge i schaktet, stoppfel, tid, säkerhetskretsens status både grafi sk symbol och text.
NP-1 innehåller fl era olika säkerhetsfunktioner.
En gång per vecka utförs en kontroll av den mekaniska bromsen.
NP-1 har inbyggd automatisk kompensering om hissen stannat några millimeter fel.
Styrsystemet kan kopplas till brandlarm och programmeras så att hissen vid larm går till en bestämd position, öppnar dörren och träder därefter ur funktion.

HISSTEMA AB 

Hantverksvägen 13   151 65 Södertälje 
Tel: 08-554 230 80       
Mail: info@hisstema.se

Bemanning: Mån-fre kl. 7.00-16.00

Organisations-nr: 556273-0191

Bankgiro-nr: 352-8650

 
Läs mer om oss